RAINDRIP BEVATTNINGSSYSTEM
är lämpligt för både hobby och professionella odlare. För bevattning av grönsaksodling, blomsterrabatter, träd, häckväxter, parkanläggningar, alla typer av växthus och för bevattning av blomsterlådor amplar etc både inom och utomhus.

Ökad tillväxt, blommning och skörd
med RAINDRIP bevattningssystem vilket långsamt portionerar ut en kalibrerad mängd vatten (2, 4 el. 8 lit./ tim), till växtens rotzon, ger Dig en ökad tillväxt och skörd.
Dina växter får den idealiska mängden vatten under en för växten behaglig tidsrymd, samt undviker stress och chock från "blöta och torka" vilket normalt blir resultatet från konventionella bevattningsmetoder.

Spar vatten, reducerar tillväxt av ogräs.
Vid bevattning med konventionella vattenspridare, får man en förlust av upp till 80% av levererad vattenmängd, som inte kommer växten tillgodo, dessutom sprids vatten till områden man inte vill ha bevattnade t. ex husväggen, gångvägar el. grannens tomt.
Med RAINDRIP's droppbevattning tillsätts vattnet jorden i en långsam takt. Resultatet blir en besparing på upp till 70% av Din vattenförbrukning. Eftersom vattnet levereras direkt till växten, reduceras tillväxten av ogräs mellan växterna och i planteringsraderna.


Turbulent Flow Drippers
RAINDRIP's exklusiva "Turbulent Flow" Dripper konstruktion tillåter en utgångsöppning som är betydligt större än den i andra konstruktioner, vilket drastiskt minskar risken för igensättning (stopp), vilket är vanligt hos drippers som har laminärt flöde eller rörlig mynningskonstruktion.


Mini Sprinklers för bevattning av rabatter.

RAINDRIP's Mini Sprinklers finns med 360°, 180°, 90° spridningssektorer, samt spridare för smala rabatter och speciella 360° spridare för fröbäddar. Dessa lågvolyms sprinklers är justerbara och har en spridningsradie från 0 till 3 meter, med en vattenförbrukning från 0 till 90 liter per timme. Mini Sprinklerns mycket fina vattenspray tynger inte ned eller slår sönder växterna. Genom sin korta spridningsradie och olika spridningssektorer kan Du "bygga in" Din rabatt så enbart växterna vattnas, ingenting utanför Din rabatt.


Lätt att installera.

Allt Du behöver är en sax, kniv eller sekatör.
Bästa sättet att bygga upp Din bevattningsanläggning är att starta med en av våra kompletta bevattningssatser som innehåller allt Du behöver för installation och anslutning till Ditt vattenuttag. Installationen gör Du på ca. en timme. Du kan sedan bygga ut Ditt system efter behov med komponenter som finns att köpa styckevis.
Hela bevattningssystemet kan också täckas helt eller delvis med jord om Du vill ha en "osynlig" bevattningsanläggning.

OBS; Använder Du sjövatten, vatten från egen brunn eller självtryck från vattentunna rekommenderar vi att Du installerar ett filter före bevattningskretsen med en masktäthet på max. 0.1 mm.


Lämnas ute året runt.

RAINDRIPS's slangar och komponenter påverkas varken av sol eller kyla vilket betyder att Du inte behöver ta in Ditt bevattningssystem över vintern.

MIST & COOL PRODUKTER FÖR DIMMSPRIDNING till Växthuset, Tropiska Växter och Uterum.
Genom att tvinga vatten genom Dimmdysan, skapas en dimma av mycket små vattendroppar med en genomsnittlig storlek av 0,05 mm (50 micron) eller mindre.
Dessa små vattendroppar absorberar snabbt energin (hettan) i luften och förvandlas till vattenånga.
Energin (värmen) som åtgår till att förvandla vattendimman till vattenånga reducerar lufttemperaturen samtidigt som luftfuktigheten höjs. Inga verktyg behövs vid installation av våra Dimmspridningssatser.

KOMPLETTA BEVATTNINGSSATSER & AUTOMATIK

A552B

   

Bevattningssats för det lilla Växthuset, Amplar, Uterum, Rabatter och Grönsaksodling. Hela systemet kan täckas helt eller delvis med jord för en osynlig bevattning. Kan även anslutas till självtryck ex. vattentuna. Tot. Förbrukning: 40 lit/tim = 0,66 lit/min. KAN UTÖKAS

Innehållsförteckning: 23 m Fördelarslang 6/4mm (1/4”) Vinyl 10 st On-Line 2 lit/tim Tryckkompenserande Droppmunstycke 10 st In-Line 2 lit/tim Droppmunstycke 5 st Slangförslutning 6mm (1/4”) 15 st T-anslutning till Fördelarslang 2 st Skarvanslutning till Fördelarslang 1 st Koppling, Svivel R20 (3/4”) inv.gg. 15 st Slanghållare (markspjut) till Fördelarslang 10 st Fästklammer (kabelklämma) till Fördelarslang 1 st Flödeskontroll 38 lit/tim. 1 st Filterbricka.

Pris: 350:-

C536B

Bevattningssats för det medelstora Växthuset, Träd, Buskar, Häck, Grönsaksland, Växter planterade i rader samt Uterummet.
Hela systemet kan täckas helt eller delvis med jord för en osynlig bevattning. Kan även anslutas till självtryck ex. vattentuna. Tot. Förbrukning: 180 lit/tim = 3 lit/min. KAN UTÖKAS

Innehållsförteckning: 23 m Fördelarslang 6/4mm (1/4”) Vinyl 18m Anläggningsslang 16/13mm (1/2”) Polyeten 40 st On-Line 4 lit/tim Tryckkompenserat Droppmunstycke 10 st In-Line 2 lit/tim Droppmunstycke 2 st Slangförslutning 6mm 2 st Slangförslutning 16mm 15 st T-anslutning till Fördelarslang 15 st Skarvanslutning till Fördelarslang 1st Koppling, Svivel R20 (3/4”) inv.gg. 20 st Slanghållare (markspjut) till Fördelarslang 10 st Fästklammer till Fördelarslang 1 st Filterbricka 2 st T-anslutning till Anläggningsslang 1 st Skarvanslutning till Anläggningsslang 2 st Vinkelanslutning till Anläggningsslang 1 st Tryckregulator 1 st Backventil 1 st Hålpunch 10 st Blindpluggar.

Pris: 725:-

A541D

   

Bevattningssats Kombi, Komplett. Täcker en ”normalstor” trädgårds bevattningsbehov av rabatter. Inehåller en kombination av Droppmunstycken och Microsprinklers. Droppbevattningen kan täckas helt eller delvis med jord för en osynlig bevattning. Kan även anslutas till självtryck ex. vattentuna. (ej Sprkl.)
Tot. Förbrukning: 395 lit/tim = 6,6 lit/min. KAN UTÖKAS

Innehållsförteckning:
30 m Fördelarslang 6/4mm (1/4”) Vinyl 23m Anläggningsslang 16/13mm (1/2”) Polyeten 10 st On-Line 4 lit/tim Droppmunstycke 10 st On-Line 2 lit/tim Droppmunstyck 15 st In-Line 2 lit/tim Droppmunstycke 4 st Slangförslutning 6mm (1/4”) 4 st Slangförslutning 16mm (1/2”) 8 st T-anslutning till Fördelarslang 20 st Skarvanslutning till Fördelarslang 2 st Koppling, Svivel R20 (3/4”) inv.gg. 20 st Slanghållare (markspjut) till Fördelarslang 2 st Filterbricka 2 st T-anslutning till Anläggningsslang 2 st Skarvanslutning till Anläggningsslang 6 st Vinkelanslutning till Anläggningsslang 2 st Backventil 1 st Hålpunch 5 st Blindpluggar 3 st Flödeskontroll Blå 113 lit., Röd 227 lit., Gul 340 lit / tim. 1 st 360° Sprinkler, huvud. 95 lit / tim Spridningsdiam. 6,5m vid 1,5 kp 2 st 180° Sprayer, Huvud 53 lit / tim Spridningsradie 1,6 m vid 1,5 kp 4 st 90° Sprayer, Huvud 26 lit / tim Spridningsradie 2 m vid 1,5 kp 7 st Markspjut till Sprinkler 20 cm 7 st Förlängningsrör 10 cm.

Pris: 900:-

MC531B

Dimmspridnings system Mist & Cool 3/8”. Komplett sats för Växthuset, Tropiska växter och Uterum. Höjer luftfuktigheten, Sänker temperaturen upp till 14C°. Snabb och enkel installation utan verktyg. Kopplas direkt till vattenuttag. Arbetstryck 2 - 8 kp/cm2. Denna sats innehållande 6st Dimmdysor, täcker ca. 5 sträckmeter. Kan utökas upp till 106 st Dysor.
Total förbrukning: 16,8 lit /tim = 0,3 lit/min. vid 2,5 kg vattentryck.

Pris: 653:-

MC521B

Dimmspridnings system Mist & Cool 1/4”. Komplett sats för Växthuset, Tropiska växter och Uterum. Höjer luftfuktigheten, Sänker temperaturen upp till 14C°. Snabb och enkel installation utan verktyg. Kopplas direkt till vattenuttag. Arbetstryck 2 - 6,5 kp/cm2. Hela systemet är förmonterat med 1/4” Polyetenslang, Koppling, T-anslutningar för Dimmdysor och Vinkelanslutning för Dimmdysa.
Komponenterna är monterade med 60 cm mellanrum mellan varje Dimmdysa, vilket ger en jämn spridning över ca. 5 sträckmeter.
Allt du behöver göra är att ansluta Dimmdysor 6st, Filter samt montera clips för upphängning.
OBS! Denna sats kan ej utökas.
Total förbrukning: 16,8 lit /tim = 0,3 lit/min. vid 2,5 kg vattentryck
.

Pris: 450:-

605

SilFilter R20 (3/4” utv gg)

Filtreringsgrad 0,1 mm. Skall alltid användas vid bevattning med Brunnsvatten, Å- el. Sjövatten eller självtryck från Vattentunna.
Filtret kan även användas som Gödningsautomat vid användandet av Näringstabletter.

Pris: 225:-

5850

Bevattningstimer med Dimmspridningsfunktion.

Programmerbar Batteridriven Bevattningsautomatik med upp till 6 st individuella bevattningsperioder / dag.
Programmeras av användaren, alternativt kan förinställd programmering från tillverkaren användas.
Kan med fördel anslutas till Självtryck t.ex. vattentunna.
Dimmspridningsfunktion från 10 sekunder till 30 minuter.
Max tryck: 5kp/cm2. Max flöde: 58 liter / min. 3480 liter/tim.

Pris: 950:-

• Fuktomat Bevattningsautomatik, fungerar som ett självständigt bevattningssystem.
• Enkel inställning för erhållande av exakt jordfuktighet.
• Exakt bevattning baserad på jordens fuktighetsnivå = mycket vattenbesparande.
• Drivs av 9V batteri, alt. 220/24VAC transformator.

Funktion;
• Var 20:e minut kontrollerar jordsensorn jordens fuktighetsgrad, m.ao. differensen mellan ”jord-luft- vatten” förhållandet med hjälp av kapacitansen.
• Om fuktighetsgraden är lägre än den av användaren förinställda fuktighetsgrad, startas bevattningen, om ej avvaktar automatiken.
• När fuktighetsgraden har sjunkit under förinställt värde startas bevattningen.
• Nu görs en kontroll varannan minut tills det förinställda värdet uppnåtts varefter bevattningen stängs av.
• På detta sätt vattnas endast när det behövs och enbart med den mängd vatten som åtgår för att återställa den av användaren inställda fuktighetsgraden.

Pris: 2500:-

525

Whisper Vattenspridare. Tystgående, Jämn spridning utefter hela kastlängden. Steglöst justerbar spridningsvinkel 30 - 360°. Justerbar kastlängd 4 - 12m. Inget stänk bakåt vilket tillåter placering invid husvägg.

Pris: 295:-

ÖVRIGA PRODUKTER: Kontakta Vi-Tek för ytterligare information och priser.
• Bevattningsautomatik,
• Back och Bottenventiler,
• Tryckregulatorer,
• Centrifugalpumpar,
• Sprinklers,
• Filter,
• Plaströrskopplingar,
• Pumptillbehör
• Kul och Skjutventiler,
• Magnetventiler,
• Gängrördelar i polyeten,
• Fäst och förbruknings-
  material
• Vattenspridare,
• Hydraulventiler,
• Klokopplingar,
• Polyetenslang

KÖPVILLKOR

Beställning
Helgfri Måndag till Fredag kl 8 - 16.30 Tel: 08 - 771 06 66 Dygnet runt alla dagar Fax 08 - 771 06 62, E-mail vitekab@hotmail.com Om Du beställer via Fax eller E-mail, glöm ej att uppge Ditt telefonnummer så vi kan nå Dig om något är oklart. Du kan också posta bifogade beställningssedel.
Besöksadress: Blåklintsvägen 41A, 142 63 Trångsund. Väljer Du att besöka oss rekommenderar vi att Du ringer först.

Priser
Samtliga priser är i svenska kronor inkl. 25% moms, samt gäller under 2000. Vi kan dock tvingas ändra priserna om staten ändrar moms, importavgifter eller valutaläget väsentligt förändras.

Betalning
Kontantköp mot Postförskott.

Outlösta paket
Vi-Tek AB förbehåller sig rätten att debitera kunden 150:- för våra utlägg och fraktkostnader.

Transportgaranti
Alla paket som lämnar Vi-Tek är försäkrade av oss. Är paketet skadat när Du får det, anmäl det genast på platsen.

Felleveranser
Har Vi-Tek sänt Dig en felaktig vara ska den omgående returneras för utbyte. Du får ersättning för skäliga fraktutlägg.

Garanti:, Byten och Återköp.

Ingen affär är avslutad förrän Du sett och godkänt varan. Skulle Du ångra Dig skickar Du tillbaka varan inom 10 dagar, samt bifogar Fakturakopia.
Du väljer själv om Du vill ha något annat i stället , pengarna tillbaka eller tillgodo. Uppge Ditt Bank eller PostGirokonto.
Din enda kostnad blir returfrakten.

Varorna Bytes eller återköpes om följande villkor uppfylls:
• Varan är oanvänd, dvs. ej skadad eller förstörd.
• Originalförpackningen är oskadad, dvs brukbar.
• Varan returneras med betald returfrakt i originalförpackning tillsammans med Fakturakopia inom 10 dagar.
• Emballera väl. Vid byte eller retur står Du för transportrisken.
Dessa regler gäller utan undantag.

Gör din beställning här

Förnamn:

Efternamn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
E-post:
Fyll i din beställning nedan
OBS Viktigt.
Fyll i artikelnr
Antal
Förp.
Beskrivning
a´ pris
Summa


Moms 25% ingår i samtliga priser. Postens porto + postförskottavgift tillkommer.